Artykuły z gminy: granty

Seniorzy z pomysłami poszukiwani

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych w Puszczy Mariańskiej oraz Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw wiskitki.org zapraszają na warsztaty. Zajęcia skierowane są do seniorów, pomogą im podjąć ciekawe inicjatywy na realizację których otrzymają granty. Każdy grant może wynieść do 2500 złotych. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia, moim gościem jest Kasia Niewczas.

LGD Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze organizacjom, przedsiębiorcom. Strategia na kolejne lata została zatwierdzona. Dziś dzień podpisania umowy. LGD ma wiele ciekawych pomysłów na wspieranie ludzi z inicjatywą. Moim gościem jest Prezes Magdalena Podsiadły. Zapraszam.

FIO Mazowsze Lokalnie- można składać wnioski

Do 26 lutego można składać wnioski na inicjatywy oddolne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grant wynosi do pięciu tysięcy złotych, wniosek należy uzasadnić, opisać, w kwietniu ich prezentacja i ocena. Mówi Katarzyna Niewczas z Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno Społecznych w Puszczy Mariańskiej.

Grodzisk Maz: Masz pomysł- wnioskuj o pieniądze

Grodziskie Stowarzyszenie pomoże mieszkańcom powiatu zrealizować dobre pomysły. Kilkanaście najlepszych inicjatyw otrzyma do 6 tys zł wsparcia. Stowarzyszenia, grupy działania, lub zwyczajnie grupy znajomych z powiatu grodziskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 tys zł na lokalne przedsięwzięcia. Liczy się oryginalność pomysłu, zapewnia Stowarzyszenie Europa i my, które rozdaje granty. Aby pozyskać pieniądze trzeba […]

Reklama