Artykuły z gminy: Keramzyt

Keramzyt rozpoczął zwolnienia grupowe

Mszczonowski PKL Keramzyt, rozpoczął grupowe zwolnienia. Wręczył wypowiedzenia 49 spośród blisko 70 pracowników. Informacja o zwolnieniach grupowych wpłynęła do PUP w Żyrardowie pod koniec stycznia. Z końcem kwietnia pracę straci prawie dwudziestu pracowników umysłowych w tym kadra kierownicza a także 29 pracowników produkcji oraz operatorów maszyn. -Te osoby będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu naszej pomocy – […]

Nowa firma w Mszczonowie, problemy Keramzytu i park rozrywki o tym w Rozmowie Dnia

JGK W Mszczonowie swoje miejsce znalazła nowa firma, co oznacza w perspektywie kolejne miejsca pracy dla ludzi. To dobra informacja w sytuacji zwolnień grupowych w Keramzycie. Największą zaś perspektywą dla miasta i regionu jest budowa parku rozrywki, samorządowcy byli na naradzie u marszałka, o szczegółach w Rozmowie Dnia, moim gościem jest Józef Grzegorz Kurek burmistrz […]

Co przywożą do Keramzytu?

/WS/ Mieszkańcy Radziejowic zwracają uwagę, że składowane w Keramzycie odpady wydzielają trudny do zniesienia odór. Starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz zbadał sprawę i przyznaje, że odpady trafiające do zakładu nie powinny się tam były znaleźć. Zakład ma co prawda pozwolenia i decyzje na składowanie odpadów, kolejny raz jednak otrzymuje upomnienie, by do wyrobisk trafiało tylko to […]

Reklama