Artykuły z gminy: kozlowice nowe

Rów nr 51 zalał Kozłowice Nowe

/kozlowice/ Mieszkańcy Nowych Kozłowic zalani przez niekontrolowany zrzut wód opadowych z miasta Żyrardowa. Po drogim zrzucie z niedzieli na poniedziałek woda rozlała się szeroko po polach kołzowickich, podtopiła też kilka posesji. Mieszkańcy są pewni winy miasta i chcą składać pozew zbiorowy o odszkodowania. Nie są bez szans, bo miasto nie ma pozwolenia wodno -prawnego na […]

Powiat żyrardowski: woda wyrządza coraz większe straty

Mieszkańcy Mazowsza Zachodniego walczą wodą występującą z rowów i małych rzek. W wielu domach woda zalała piwnice i podwórka, w innych dziesiątki hektarów upraw. W powiatach grodziskim i żyrardowskim straż w poniedziałek od rana interweniowała ponad 30 razy. Najczęściej chodziło o pompowanie wody z zalanych piwnic. W Żyrardowie od rana strażacy znów wypompowywali wodę z […]

Nie wiedzieli, że na ich gruncie będzie cmentarz

/cmentarz/ Grupa mieszkańców Żyrardowa, Henryszewa i Kozłowic Nowych sprzeciwia się usytuowaniu na ich gruntach cmentarza komunalnego. W sumie chodzi o 12 hektarów, dziś nieużytków, sklasyfikowanych jako grunty rolne. Miasto Żyrardów uchwaliło plan wg którego przy ulicy Pustynnej ma powstać przyszła nekropolia. Problem w tym, że właściciele terenów liczyli na przekształcenie terenów na działki budowlane i […]

Kozłowice Stare i Nowe coraz bardziej miejskie

Kozłowice Stare i Nowe tracą rolniczy charakter. Teraz ta tendencja jeszcze się umocni. Na ostatniej sesji Rady Gminy(została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych wsi i dopuszczenia na terenach do tej pory rolnych możliwości budownictwa jednorodzinnego. -To naturalna kolej rzeczy, bo Kozłowice Stare i Kozłowice Nowe od […]

Reklama