Artykuły z gminy: ks. Sławomir Tulin

Odpust i święto rodziny w parafii

Parafia pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Mszczonowie zaprasza na doroczny odpust i festyn rodzinny. Będą atrakcje na scenie i kulinarne, wszystkie pieniądze zgromadzone zostaną przeznaczone na budowę kościoła. Moim gościem jest ksiądz Sławomir Tulin, proboszcz parafii. Zapraszam.

Drugi kościół we Mszczonowie

We Mszczonowie powstaje drugi kościół. Buduje go ksiądz Sławek Tulin, proboszcz parafii razem z mieszkańcami, odbyło się już oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod świątynię. Jest projekt i pozwolenie na budowę, moim gościem jest ks. Sławomir Tulin. Zapraszam.

Reklama