Artykuły z gminy: kursy

Bibliotekarze uczą seniorów surfowania po sieci

Bibliotekarze z Sochaczewa bezpłatnie uczą seniorów podstaw obsługi komputera i surfowania po sieci. Wszystko z powodu dużego zainteresowania osób 50+ korzystaniem z internetu. Kursy odbywają się dwa razy w roku, ale seniorzy znacznie częściej proszą bibliotekarzy o pomoc przy monitorze. Często mają własne komputery, jednak korzystają z nich okazyjnie lub wcale, bo nie są pewni […]

GCI z Mszczonowa pomogło mieszkańcom zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe

GCI Mszczonow Niebywałą okazję mieli mieszkańcy Mszczonowa, dzięki pozyskanej przez Gminne Centrum Informacji dotacji mogli wziąć udział w szkoleniach i to zupełnie za darmo. Każdy kurs na wolnym rynku wart jest dla jednej osoby nieraz nawet kilka tysięcy złotych. Dzięki szkoleniom wielu mieszkańców już poprawiło swoją sytuację zawodową, inni liczą także na pozytywne zmiany. Z […]

Czternaście osób z Mszczonowa z nowymi kalifikacjami na rynku pracy

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Mszczonowa zakończył kolejny etap projektu szkoleniowego skierowanego do bezrobotnych mieszkańców. Projekt to nie tylko warsztaty z psychologiem czy doradcą zawodowym ale też nauka księgowości, impuls do zakładania własnych firm. Uczestnicy wzięli udział w kursach obsługi kasy fiskalnej, szkoleniu z zakresu opieki nad osobami starszymi i kursie z zakresu posługiwania […]

Centrum Kultury z Radziejowic zaprasza na szkolenia, zajęcia, warsztaty

  Centrum Kultury w Radziejowicach włącza się w ciekawe projekty. Tym razem oferuje między innymi warsztaty fotograficzne czy kurs komputerowy.                               Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej                                            Ku lepszemu    zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu    Podstawy obsługi komputera dla dorosłych mieszkańców gminy Radziejowice    Termin realizacji: 16 października 2012r. – 21 grudnia 2012r. […]

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” kontynuują szkolenia

  Od kwietnia 2011 r. w mszczonowskim Gminnym Centrum Informacji ruszył projekt szkoleniowy oraz pierwsze kursy realizowane w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”. Koszt całego projektu to kwota 1,5 mln zł w tym dofinansowanie łączne w kwocie 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to kwota 1,3 mln zł oraz 200 […]

Gmina Wiskitki ubiega się o dofinansowanie kursów i szkoleń

Gmina Wiskitki ubiega się o dotację na zorganizowanie kursów zawodowych i komputerowych dla mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dwa wnioski o wartości w sumie 100 tys złotych przeszły pozytywnie wstępne oceny. Pierwszy wniosek został złożony na konkurs Zdobywamy kompetencje zawodowe Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, i obejmuje kurs […]

Nabór na bezpłatne kursy w Mszczonowie

Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego, kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu- zakończony egzaminem, kurs języka angielskiego podstawowy, przedsiębiorczości, tworzenia stron www z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej czy kurs komputerowy z wykorzystaniem technik psychospołecznych. Sześć różnych, poszukiwanych kursów zawodowych organizuje bezpłatnie Gminne centrum Informacji w Mszczonowie. Zapisy na nie właśnie się rozpoczęły […]

Kłopoty ze stażami, kursami i pieniędzmi na własny biznes

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie od miesiąca nie wypłaca bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od początku stycznia nie wydaje nawet formularzy osobom, które chciałyby spróbować sił we własnym biznesie. Kilka ostatnich dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostało przyznanych na początku grudnia, pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu wyczerpania się funduszy na ten […]

We Mszczonowie zakończył się trwający 4 miesiące program szkoleń

Zakończył się trwający cztery miesiące program szkoleniowy organizowany dla mieszkańców przez Gminne Centrum Informacji we Mszczonowie. Wczoraj uczestnicy zajęć językowych i szkoleń komputerowych odebrali zaświadczenia ukończenia nauki. W sumie z warsztatów skorzystało ponad siedemdziesiąt osób. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu. Pomimo ich intensywności frekwencja na szkoleniach była wysoka. Uczestnicy wybrani zostali w wyniku […]

Reklama