Artykuły z gminy: lekcja historii w Izbie Pamięci

Lekcje z lokalnej historii w Izbie Pamięci w Puszczy Mariańskiej

Inne niż tradycyjne szkolne zajęcia odbyły się w Izbie Pamięci w Puszczy Mariańskiej. Wzięli w nich udział gimnazjaliści którzy chwalili sobie możliwość oglądania eksponatów tutaj zgromadzonych i dyskusji o historii z miejscowymi pasjonatami, opiekunami tego miejsca. Izba Historii składa się z dwóch pomieszczeń. W pierwszym zgromadzone są pamiątki dotyczące I Wojny Światowej, w drugim znajdują […]

Reklama