Artykuły z gminy: LGD Ziemia Chełmońskiego

LGD Ziemia Chełmońskiego przyznała granty

Już wiadomo do kogo popłyną granty z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Konkurencja była ogromna, a wnioski znakomicie przygotowane. Dzięki grantom uda się zrealizować wiele ciekawych pomysłów, mówi Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego Magdalena Podsiadły.  Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Podsumowanie roku w LGD i GCI

Zazębiają się kierunki pracy Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego. W zeszłym roku obydwie placówki stawiały na rozwój przedsiębiorczości, GCI szkoliło, LGD oferowało środki potrzebne na rozwój inicjatyw. GCI z dobrym skutkiem współpracuje także z grupami seniorów, seniorzy chętnie uczestniczą w szkoleniach, uczą się obsługi komputera, o szczegółach w […]

Zbliża się wrześniowe Święto Szarlotki

Święto Szarlotki to tradycyjna impreza Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. W ramach LGD współpracuje 10 gmin, święto odbędzie się na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli. Zaplanowane są konkursy kulinarne ale też zbierane będą pieniądze, które posłużą żabiowolskim bezdomnym zwierzętom. Mówi Prezes LGD Magda Podsiadły.

„Weź mnie w obroty” czyli projekt LGD i Odkorkowanych

Ekologia stała się ostatnio bardzo modnym pojęciem, które często jest tematem rozmów, programów, artykułów. Zdecydowana większość ludzi popiera inicjatywę troski o planetę: oszczędzania wody i prądu, segregowania śmieci, nieniszczenia warstwy ozonowej itp. Niestety, wciąż wiele osób nie zachowuje się zgodnie ze swoimi deklaracjami… Są też tacy, którym los Ziemi jest obojętny… Właśnie ta obojętność i […]

Jednogłośne absolutorium dla Zarząd LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

LGD Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze organizacjom, przedsiębiorcom. Strategia na kolejne lata została zatwierdzona. Dziś dzień podpisania umowy. LGD ma wiele ciekawych pomysłów na wspieranie ludzi z inicjatywą. Moim gościem jest Prezes Magdalena Podsiadły. Zapraszam.

LGD stawia na przedsiębiorczość

Uwaga przedsiębiorcy działający na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego będziecie mogli skorzystać z oferowanego wsparcia na rozwój swojej firmy bądź jej założenie. LGD przygotowuje lokalną strategię a już wkrótce pojawią się informacje dotyczące możliwości skorzystania z dotacji. Moim gościem jest Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego Magdalena Podsiadły. Zapraszam.

LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskie Ziemia Chełmońskiego przygotowuje lokalną strategię działania. By móc zapoznać się z preferencjami oraz opinią mieszkańców w poszczególnych gminach odbyły się spotkania z przedstawicielami LGD. Ze wstępnej diagnozy wynika, że w Gminie Radziejowice zwiększa się liczba mieszkańców. To Gmina w której funkcjonuje wielu przedsiębiorców, atrakcyjna turystycznie. Coraz więcej osób odchodzi od […]

LGD Ziemia Chełmońskiego i nowa strategia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego przygotowuje nową strategię, zachęca do współpracy mieszkańców dziesięciu Gmin. Mieszkańcy mogą wypełniać ankiety, które umożliwią zdiagnozowanie potrzeb społecznych. – Pracujemy na rzecz ludzi , przedsiębiorców, samorządów i innych organizacji- mówi Magdalena Podsiadły Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama