Artykuły z gminy: LGD

Możesz skorzystać z propozycji LGD

  21 maja ruszył nabór wniosków do dofinansowania na tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw, potrwa do 4 czerwca 2012r. do godziny 17:00. I. Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia – zapisy pod nr. tel. 46 858-91-51 lub mail-em: biuro@ziemiachelmonskiego.pl II. Limit środków- 249 288zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych […]

LGD oceniła kolejne wnioski

Rada LGD Ziemia Chełmońskiego na posiedzeniu 13 kwietnia 2012r. wybrała do finansowania 18 wniosków złożonych w ramach „Małych projektów” na kwotę 381 985,72zł oraz 1 wniosek złożony w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 44 406zł- informuje Dorota Tyszkowska z biura LGD. Wśród projektów wybranych znalazły się między innymi: z gminy Nadarzyn dotyczący […]

Rusza centrum wspierania NGO w Puszczy Mariańskiej

W lutym 2012 r. uruchomione zostanie Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej w ramach projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalną Grupą Działania „Echo Puszczy […]

Wiktoria Rybarczyk napisała najlepszą pracę dziennikarską

  Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozstrzygnęła konkurs dziennikarski ogłoszony z myślą o uczniach szkół z terenu działania LGD. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Rybarczyk , drugie Karolina Jankowska ale też Mateusz Łuszczyński, Iga Pawlak i Bartłomiej Siwek ze Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie zajęli drugie miejsce. . Młodzi ludzie mieli za zadanie w formie pisemnej przedstawić […]

21 marca ruszy kolejny nabór wniosków w ramach LGD Ziemia Chełmońskiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” wniosków w ramach działania 431 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wnioski przyjmowane będą od 21 marca do 4 kwietnia […]

Wkrótce kolejne pieniądze do rozdania w ramach LGD

15 września na walnym zebraniu spotkali się członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego. Do zarządu LGD dołączyła Wioletta Micewicz. W ramach stowarzyszenia współpracują gminy; Grodzisk Mazowiecki (bez miasta), Żabia Wola, Mszczonów, Radziejowice,Baranów i Teresin. LGD przygotowuje się do kolejnych naborów wniosków, składać je mogą mieszkańcy partnerskich Nabór ruszy z dniem 20 października potrwa do […]

Reklama