Artykuły z gminy: Mały Mistrz

,,Mały Mistrz”

Szkoły podstawowe z Gminy Radziejowice realizują projekt ,,Mały Mistrz”, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt skierowany jest do dzieci pierwszych klas szkół podstawowych. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy poprzez dodatkowe zajęcia sportowe umożliwiające zbieranie odznak sportowych potwierdzających zdobycie […]

Reklama