Artykuły z gminy: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Żyrardów: nie chcą multikina?

Żyrardowscy Radni nie chcą multikina. Taki wniosek może płynąć z faktu, że kolejny raz odrzucili poprawki właściciela budynku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które uniemożliwiają jego powstanie. Rada Miasta Żyrardowa kolejny raz odrzuciła poprawki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miasta, utrzymując zapis o ograniczeniu powierzchni handlowej na tym terenie do 2 tys […]

Kolejny developer na terenach pofabrycznych

Kolejny fragment dawnych zakładów lniarskich zmienia przeznaczenie. Tym razem rzecz dotyczy fragmentu Wykańczalni, gdzie duży teren nadal widnieje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar przeznaczony pod przemysł, składy i magazyny. Plan zostanie skorygowany, przynajmniej we fragmencie należącym do developera chcącego wybudować budynek mieszkalny z usługami, tłumaczy naczelnik wydziału architektury Tomasz Aleksandrowicz. Jak wyjaśniał radnym […]

Rada Miejska odrzuca roszczenia ws. skweru

Koniec sporu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego dwu skwerów w pobliżu dworca PKP w Żyrardowie. Rada Miejska odrzuciła żądania 10 sąsiadów skweru o unieważnienie planów. Uchwalony we wrześniu 2011 roku miejscowy plan zagospodarowania centrum przewiduje urządzenie zieleni miejskiej i ciągów pieszych na dwu skwerach miejskich. Sąsiedzi skwerów uznali, że zapisy są tylko przykrywką […]

Żyrardów. Protest z nieporozumienia?

Ponad 650 mieszkańców, i 10 właścicieli sąsiednich nieruchomości podpisało się pod protestem przeciwko budowie parkingu lub placu zabaw w obszarze skweru zieleni między Dworcem PKP w Żyrardowie i miejskim targowiskiem. Protest został złożony wczoraj na sesji budżetowej Rady Miasta. Obrońcy zieleni nie chcą zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na skwerze. Dziś jest jej około 60 %, […]

Grodzisk ma nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mniej formalności przy podziale gruntów czy budowie domu i większe możliwości dla inwestorów. To ma zmienić właśnie uchwalony, nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Grodzisk Mazowiecki. Choć do planu miejscowego zagospodarowania zostało zgłoszonych 700 uwag, udało się uchwalić wszystkie projekty uchwał zgłoszone na ostatnią sesję Rady Gminy. Te plany są bardzo ważne, bo ich […]

Reklama