Artykuły z gminy: mieszkańcy Guzowa

WIOŚ: kompostownia w Guzowie- poważne uchybienia

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potwierdza obawy mieszkańców Guzowa i w piśmie skierowanym do naszej redakcji Zyroskop.info.pl zajmującej się sprawą, przyznaje że składowisko budzi liczne zastrzeżenia. Nieprawidłowości WIOŚ stwierdza po kontroli składowiska przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia br. Z raportu pokontrolnego wynika że, wbrew założeniom odpady są magazynowane luzem w kwaterach od kilku do kilkunastu […]

Reklama