Artykuły z gminy: młodociani

Zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wójt Gminy Wiskitki informuje, że od 1 września 2012 roku zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości: -w […]

Reklama