Artykuły z gminy: młody obywatel

Młodzi Aktywni Obywatele w ZS w Mszczonowie

  Grupa sześciorga uczniów (Karolina Kempińska, Patrycja Ziółkowska, Aleksandra Zdzieszyńska, Karolina Sobiecka, Ewelina Kuran, Bartosz Grabowski) z klasy II technikum w zawodzie ekonomista z innowacją prawno- policyjną z rozszerzonym programem nauczania wos-u wzięła udział w Projekcie CEO „Młody Obywatel”. Koordynatorkami projektu były: Wioletta Pokora – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie i Anna Nowis – […]

Reklama