Artykuły z gminy: naczelnik

Praca: Grodzisk szuka specjalisty od dróg

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim :Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Gminnymi1.Wymagania niezbędne: – Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, – Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, – Nieposzlakowana opinia, – Obywatelstwo polskie, – Wykształcenie […]

Reklama