Artykuły z gminy: obowiązek podatkowy

Komunikat Urzędu Skarbowego

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 czerwca 2013r. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu […]

Reklama