Artykuły z gminy: ofiary przemocy

Niebieski Tydzień w Żyrardowie

Żyrardowska policja organizuje na terenia powiatu kolejną akcję społeczną pod nazwą NIEBIESKI TYDZIEŃ. Kampania poświęcono jest ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet. Osoby zainteresowane znajdą pomoc oraz fachową poradę w punktach konsultacyjnych tj. w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, – na terenie całego powiatu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, […]

Reklama