Artykuły z gminy: ofiary przestępstw

Pomoc dla ofiar przestępstw na Mazowszu

Pomoc psychologa, prawnika, terapeuty, w załatwieniu formalności i co najważniejsze pomoc finansowa. Do końca roku na Mazowszu potrwa program dla osób pokrzywdzonych przestępstwami. Z programu mogą skorzystać osoby, które zostały poszkodowane przestępstwem zarówno zgłoszonym jak i niezgłoszonym. Chodzi o ofiary takich przestępstw jak: przemoc w rodzinie, rozboje, oszustwa, wymuszenia, napady, wypadki drogowe, przestępstwa na tle […]

17 osób skorzystało z pomocy w czasie Niebieskiego Tygodnia

W czasie trwania ogólnopolskiej kampanii Niebieski Tydzień, na terenie powiatu żyrardowskiego zgłosiło się łącznie 17 osób pokrzywdzonych, które skorzystały ze świadczonej pomocy prawnej. Wśród nich dwóm osobom udzielono pomocy telefonicznie, 9 osób uzyskało poradę podczas rozmów osobistych. Ponadto w dwóch przypadkach wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty”. W dniach 23-27 luty 2015 r., każdy mieszkaniec powiatu żyrardowskiego, […]

Pomoc specjalistów i finansowa dla ofiar przestępstw

Mieszkańcy Mazowsza Zachodniego, którzy stali się ofiarami przestępstw mogą skorzystać z wszechstronnej bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej oraz finansowej. Do końca  2015 r specjalny projekt będzie realizowany w tej części Mazowsza przez grodziski Ośrodek Pomocy Społecznej.   Projekt przewiduje wsparcie psychologiczne specjalistów oraz pomoc prawną osobom, które stały się ofiarami przestępstw. Chodzi o pokrzywdzonych m.in. […]

Reklama