Artykuły z gminy: opozycja

Zieliński podziękował wiceprzewodniczącym

Karuzela polityczna ruszyła. Prezydium Rady Miasta Żyrardowa znów bez wice przewodniczących. O odwołanie swoich zastępców Jerzego Naziębło(PO) oraz Roberta Loppe (PO) tym razem wystąpił na wtorkowej Sesji Rady Miasta (28 maja) przewodniczący Rady Miasta Bogdan Zieliński (Wspólnota). Jak uzasadniał swój wniosek, nie chodzi o persona jego zastępców, ale symboliczny sprzeciw wobec złej polityki prezydenta Andrzeja […]

Budżet Wiskitek uchwalony 10 głosami za

Budżet gminy Wiskitki na 2012 rok został uchwalony dziesięcioma głosami Radnych Gminy. Plan finansowy wynosi w 2012 roku blisko 25 mln 700 tys zł, z czego dochody kształtują się na poziomie ponad 23 mln. 2,5 mln zł będzie pochodziło z kredytów. Główne dochody gmina uzyska z budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań oświatowych […]

Nie będzie 3 wiceprzewodniczącego w Radzie Gminy Wiskitki

Nie będzie rozszerzenia składu Rady Gminy Wiskitki o kolejnego wice przewodniczącego. Taki wniosek złożył Klub Radnych  Wiskitki. Klub przypomnijmy do niedawna liczył 3 członków. Ostatnio przyjął do swojego składu jeszcze dwóch. Ponieważ stanowi 1/3 składu całej rady wniósł o wybór dodatkowego wice przewodniczącego, który reprezentowałby jej członków. Propozycja spotkała się z dezaprobatą wiceprzewodniczących i pozostałych […]

Reklama