Artykuły z gminy: Parowozowania w Skierniewicach

Żyrardów na mazowieckim szlaku industrialnym

Żyrardów coraz szerzej otwiera się na turystów i różnicuje ofertę. Zaprasza do zobaczenia unikalnej w skali Europy XIX wiecznej osady fabrycznej zachowanej w całości, zarówno turystów zagranicznych, z kraju jak i tych z Mazowsza. Do tych ostatnich chce dotrzeć poprzez szlak turystyczny Industrialne Mazowsze. W ramach tej oferty turyści zobaczą m.in. Resursę, Muzeum Mazowsza Zachodniego, […]

Reklama