Artykuły z gminy: podatek śmieciowy dla działkowiczów

Informacja dla działkowiczów z Gminy Radziejowice

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Radziejowice ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatą zostają objęte nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku […]

Reklama