Artykuły z gminy: podsumowanie rocznej pracy GCI

Działalność szkoleniowa i promocyjna- roczne podsumowanie GCI

GCI Działalność szkoleniowa, promocja miasta i gminy, wspieranie przedsiębiorczości, walka z bezrobociem to niektóre z zadań Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. GCI powstało w 2003 roku, po remoncie siedziby funkcjonuje przy ulicy Żyrardowskiej 4. Tutaj można też skorzystać z usług biurowych i doradczych. Na stałe w GCI pracuje 9 osób. Podczas ostatniej sesji dyrektor placówki […]

Reklama