Artykuły z gminy: pogotowie niebieska linia

Pomoc dla ofiar przestępstw na Mazowszu

Pomoc psychologa, prawnika, terapeuty, w załatwieniu formalności i co najważniejsze pomoc finansowa. Do końca roku na Mazowszu potrwa program dla osób pokrzywdzonych przestępstwami. Z programu mogą skorzystać osoby, które zostały poszkodowane przestępstwem zarówno zgłoszonym jak i niezgłoszonym. Chodzi o ofiary takich przestępstw jak: przemoc w rodzinie, rozboje, oszustwa, wymuszenia, napady, wypadki drogowe, przestępstwa na tle […]

Reklama