Artykuły z gminy: powiat lipski

Na Mazowszu znów pogotowie przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów lipskiego i zwoleńskiego wprowadził zarządzeniem Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Pogotowie obowiązuje od godz. 18.00 29 lipca 2010 roku. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego zostało podyktowane sytuacją hydrologiczną na terenie południowej Polski oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie hydrologii.

Reklama