Artykuły z gminy: Prezes Magdalena Podsiadły

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

LGD stawia na przedsiębiorczość

Uwaga przedsiębiorcy działający na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego będziecie mogli skorzystać z oferowanego wsparcia na rozwój swojej firmy bądź jej założenie. LGD przygotowuje lokalną strategię a już wkrótce pojawią się informacje dotyczące możliwości skorzystania z dotacji. Moim gościem jest Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego Magdalena Podsiadły. Zapraszam.

Reklama