Artykuły z gminy: projekt rewitalizacji

Projekt rewitalizacji dla Gminy Radziejowice

Gmina Radziejowice przystąpiła do opracowania gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2026. To bardzo ważny dokument, potrzeby do między innymi pozyskania środków unijnych na realizację różnego rodzaju inwestycji, projekt także wyznaczy kierunki rozwoju lokalnej społeczności,jest konieczny zgodny z uchwaloną przez sejm 9 października zeszłego roku ustawą o rewitalizacji, która zmierza do uporządkowania stanu prawnego w zakresie […]

Reklama