Artykuły z gminy: projekt unijny

Nowe perspektywy na pracę- projekt GOPS -u w Puszczy Mariańskiej

MPK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od siedmiu lat realizuje projekt pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To szansa dla ludzi na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, korzystają z porad psychologa czy prawnika. Z zakończonej właśnie edycji projektu jedna osoba już może się cieszyć z nową pracą. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

W Nowych Kozłowicach ruszyło Niepubliczne Przedszkole

  Dolina Krecika to Niepubliczne Przedszkole jakie powstało w Nowych Kozłowicach. Dzieci mają zapewnioną opiekę codziennie od godziny 7.00 do 17.00. W ramach unijnego projektu maluchy w wieku 3 i 4 lat do końca czerwca przyszłego roku będą się uczyły nie ponosząc opłat (rodzice zapłacą tylko za wyżywienie). W ramach projektu utworzone zostały dwie 20-osobowe […]

W LO w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach ruszą dodatkowe zajęcia

/zajecia/ W sumie 80 uczniów z dwu liceów z terenu powiatu żyrardowskiego zostanie objętych programem dodatkowych zajęć lekcyjnych z przedmiotów ścisłych. Chodzi o kształcenie przyszłych studentów uczelni technicznych. Będą to zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Projekt potrwa dwa lata, mówi Urszula Matusiak dyrektor LO w Puszczy Mariańskiej.  

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” – podsumowanie dwóch lat pracy

  W piątek 24 maja na terenie rekreacyjnym Hotelu Panorama w Zbiroży odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”. Zaproszonych gości, wykonawców oraz beneficjentów projektu, którzy uczestniczyli w ciągu dwóch lat w kursach, powitali – Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa oraz Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji. Po krótkim wystąpieniu […]

Rusza centrum wspierania NGO w Puszczy Mariańskiej

W lutym 2012 r. uruchomione zostanie Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej w ramach projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalną Grupą Działania „Echo Puszczy […]

Sześc młodych osób z Zespołu Szkół w październiku wyjedzie do Czech uczyć się hotelarstwa

Młodzi ludzie Zespołu Szkół w Wiskitkach wyjadą do Czech, gdzie będą zgłębiali tajniki hotelarstwa, turystyki. Zdobędą doświadczenie zawodowe -To wszystko w ramach projektu realizowanego w szkole „Leonardo da Vinci Mobilność”. Pierwsza sześcioosobowa grupa uczniów wyjedzie do Czech w październiku. Lista uczestników jest już zamknięta, młodzi ludzie są po rekrutacji. -Preferowani byli ci o wysokich notach […]

Wiskitki: Trwa projekt „Uwierzmy we własne siły”

Gmina Wiskitki realizuje projekt „Uwierzmy we własne siły”. W terminie od 23 maja do 27 maja , 6 uczestniczek w tym jedna kobieta niepełnosprawna i 5 uczestników wyjechało w ramach projektu na 5 dniowy wyjazd studyjny do ośrodka konferencyjno szkoleniowego do miejscowości Olszyny Nowe. Podczas wyjazdu pod okiem psychologa i doradcy zawodowego realizowali warsztaty z […]

Reklama