Artykuły z gminy: projekty

Seniorzy ze świetnymi pomysłami

Dziś seniorzy z powiatu żyrardowskiego podsumowali swoje projekty realizowane w ramach otrzymanych dotacji. Pomysły były bardzo różne, od wycieczek do interesujących miejsc, bo utworzenie zespołu muzycznego. Seniorzy sami przygotowali wnioski o dofinansowanie, napracowali się ale przy tym mieli wiele radości, to też integracja, narodziły się bowiem nowe przyjaźnie. Wspierali ich w tym Kasia Niewczas i […]

Nowe projekty w Gminie Mszczonów z dofinansowaniem unijnym

Pierwszym z projektów, na które Gmina Mszczonów pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), Priorytet IV. – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi jest projekt „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowościMarków Świnice gm. Mszczonów”. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę […]

Reklama