Artykuły z gminy: przedszkole specjalne

Powiat powoła przedszkole specjalne

W Żyrardowie powstanie pierwsze publiczne przedszkole specjalne. To odpowiedź na rosnącą z roku na rok liczbę dzieci w powiecie z orzeczonym autyzmem. Tylko w ostatnim roku szkolnym zdiagnozowano 38 dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole powstanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Dzieci będą w nim się uczyły i odbywały rehabilitację. Przewidziano też […]

Jest porozumienie w spr. specjalnego przedszkola w Żyrardowie

Jest porozumienie w sprawie powstania specjalnego przedszkola w Żyrardowie. Placówka ruszy, jeśli uda się pozyskać fundusze na jej funkcjonowanie. Miasto Żyrardów i powiat żyrardowski zawarły porozumienie w sprawie utworzenie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka jest bardzo potrzebna w mieście i powiecie, bo teraz kilkuletnie dzieci mogą korzystać jedynie z oferty fundacji lub przedszkoli integracyjnych. […]

Reklama