Artykuły z gminy: przestępczość

Dwukrotnie wzrosła przestępczość w Gminie Wiskitki

Budowy autostrady A2, obwodnicy Wiskitek i Żyrardowa i budowa kanalizacji sprawiły, że w 2012 roku znacznie wzrosła przestępczość na terenie Gminy Wiskitki, wyjaśnia z-ca komendanta KPP w Żyrardowie Arkadiusz Zgieb. W porównaniu z 2011 rokiem jest to prawie podwojenie zdarzeń przestępczych. Dla przykładu w 2012 roku policjanci odnotowali 93 kradzieże na terenie Gminy Wiskitki, (w […]

Reklama