Artykuły z gminy: PSZOK

PSZOK dla Gminy Radziejowice

Gmina Radziejowice podpisała umowę z Żyrardowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słabomierzu- Krzyżówce dla mieszkańców Gminy Radziejowice. Głównym celem PSZOK -u jest udoskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy oraz podniesienie poziomu odzysku oraz recyklingu. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bez dodatkowych opłat przyjmowane są między innymi: -papier/makulatura […]

Reklama