Artykuły z gminy: rada gminy

Chcę łączyć radnych wszystkich komitetów

/przeww/ Andrzej Lemański z Działek jest przewodniczącym nowo wybranej Rady Gminy Wiskitki. O mandat radnego ubiegał się z własnego komitetu wyborczego. Dziś zapewnia, że chce być przewodniczącym dla wszystkich radnych bez względu na komitet z którego weszli do Rady Gminy. Chciałby też aby wątpliwości radnych były wyjaśniane na komisjach, zaś obrady przebiegały merytorycznie i sprawnie. […]

Rada Gminy Wiskitki za termomodernizacją szkół

Rada Gminy Wiskitki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu finansowania. Uchwała dotyczyła termomodernizacji czterech gminnych szkół: szkoły […]

Będzie „palmowa” tradycja w Gminie Wiskitki?

Ostatnia Sesja Rady Gminy Wiskitki była dość niezwykła, bo rozpoczęło ją wręczenie około metrowej tradycyjnej palmy wielkanocnej przez dwie panie sołtys: Marzenę Pachnik z Antoniewa i autorkę palmy panią Ewę Osińską z Janówka. -Mamy nadzieję, że wręczanie palmy wielkanocnej w tygodniu palmowym, w czasie Sesji Rady Gminy Wiskitki stanie się tradycją, a Wójt Gminy co […]

Sesja Rady Gminy Wiskitki

Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Leszek Kopczewski zaprasza na XIV Sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie się 26 marca 2012r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach. Tym razem Sesja Rady Gminy liczy ponad 20 punktów. Poza podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 – 2020, radni […]

Nie będzie 3 wiceprzewodniczącego w Radzie Gminy Wiskitki

Nie będzie rozszerzenia składu Rady Gminy Wiskitki o kolejnego wice przewodniczącego. Taki wniosek złożył Klub Radnych  Wiskitki. Klub przypomnijmy do niedawna liczył 3 członków. Ostatnio przyjął do swojego składu jeszcze dwóch. Ponieważ stanowi 1/3 składu całej rady wniósł o wybór dodatkowego wice przewodniczącego, który reprezentowałby jej członków. Propozycja spotkała się z dezaprobatą wiceprzewodniczących i pozostałych […]

Znamy składy kilku komisji Rady Gminy Wiskitki

Na ostatniej sesji radni wybrali osoby, które będą pracować w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Statutowej. W pierwszej Komisji Budżetu i Finansów znaleźli się: Ryszard Mendygrał, Magdalena Majak, Hanna Lipińska, Aleksandra Pilewska oraz Dariusz Tondera. W drugiej Komisji Rewizyjnej radni: Rafał Mitura, Bogdan Stygienko, Aleksandra Pilewska, Dariusz Tondera i Sławomir Milczarek. W trzeciej […]

Sześciu nowych radnych w gminie Wiskitki

Mieszkańcy Gminy Wiskitki wybrali Radnych do Rady Gminy Wiskitki na kolejną kadencję czyli lata 2010- 2014. Okazało się, że mieszkańcy w większości postawili na sprawdzonych radnych, dlatego w nowej Radzie Gminy Wiskitki dużych zmian nie będzie. W Radzie Gminy zasiądą w kolejnej kadencji kandydaci KWW Wspólnota Obywatelska: Edward Majewski, Magdalena Majak, Leszek Kopczewski, Aleksandra Pilewska, […]

Ruszy budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie

Radni Gminy Wiskitki zdecydowali na sesji 14 lipca o zaciągnięciu kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Guzowie. Gmina chce pożyczyć z banku na ten cel około 6 mln zł. -Jeśli procedury będą przebiegały bez przeszkód budowa oczyszczalni w Guzowie i kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości ruszy jeszcze w tym roku- zapewnia wójt […]

Reklama