Artykuły z gminy: raport

Najlepszy dostęp do Internetu -w gminie Wiskitki

Gmina Wiskitki otrzymała raport dotyczący sieci teleinformatycznej na terenie gminy. Jak się okazuje w gminie sytuacja jest całkiem dobra. Z analiz wynika, że tylko w jednej miejscowości występuje tzw biała plama, czyli żaden operator nie świadczy tam usług telefonicznych, nie ma więc możliwości korzystania z Internetu. Poza Smolarnią, bo o niej mowa, w każdej miejscowości […]

Reklama