Artykuły z gminy: Sesja Rady Miejskiej

Działalność szkoleniowa i promocyjna- roczne podsumowanie GCI

GCI Działalność szkoleniowa, promocja miasta i gminy, wspieranie przedsiębiorczości, walka z bezrobociem to niektóre z zadań Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. GCI powstało w 2003 roku, po remoncie siedziby funkcjonuje przy ulicy Żyrardowskiej 4. Tutaj można też skorzystać z usług biurowych i doradczych. Na stałe w GCI pracuje 9 osób. Podczas ostatniej sesji dyrektor placówki […]

XLIV sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Dwanaście uchwał, dotyczących m.in. zmian w budżecie na 2014 rok, programu ochrony środowiska do 2018 roku, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami czy odbioru odpadów od mieszkańców, a także stanowisko w sprawie zabezpieczenia środków dla powiatu grodziskiego na częściowe finansowanie modernizacji drogi powiatowej w Adamowiźnie. m.in. takimi sprawami zajmą się radni na sesji Rady Miejskiej 26 […]

Grodzisk Mazowiecki nie chce już kompostowni

Na www Koniec grodziskiej kompostowni odpadów w Chrzanowie Dużym. Gmina nie chce już w nią inwestować i decyduje o jej zamknięciu. Instalacja powstała 1997 roku i sprawdzała się przed reformą śmieciową, kiedy trafiały do niej odpady z całej gminy. Po wprowadzeniu reformy śmieciowej rynek odpadów skurczył się o 70%, a instalacja przestała spełniać normy. Co […]

29 stycznia- sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

  W środę, 29 stycznia na kolejnej sesji spotkają się radni Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Sesja rozpocznie się o godzinie 17.00, w porządku obrad znalazło się 25 punktów. Radni między innymi wyrażą opinię na temat zakończenia działalności kompostowni w Chrzanowie Dużym, podejmą decyzję w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015 rok. Poniżej porządek obrad […]

Na kolejnej sesji spotkają się w środę (18 grudnia) grodziscy radni

  Na kolejnej sesji Rady Miejskiej spotkają się w środę- 18 grudnia grodziscy radni. To sesja podczas której ma zostać uchwalony budżet na przyszły rok. W porządku obrad znalazło się 21 punktów. Obrady rozpoczynają się w sali konferencyjnej ratusza o godzinie 17.00. Poniżej porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku dziennego obrad. 2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 3.Uchwalenie […]

Podatki i opłaty- to główne tematy XL Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

W  środę 27 listopada odbędzie się czterdziesta Sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazło się 19 uchwał. Przed rozpoczęciem obrad zostaną uroczyście wręczone nagrody w dorocznym konkursie na najładniejszą posesję. Wśród uchwał są te dotyczące określenia podatków i opłat: określenia stawek podatków od nieruchomości, środków transportu, określenie opłaty od posiadania psów, określenie podstawy […]

W środę Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, ustanowienie stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe dla uczniów, określenie wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania we własność, nadanie nazw kilku ulicom. To najważniejsze projekty uchwał XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 30 października br. W porządku Sesji Rady Miejskiej znalazło się 17 punktów, w […]

O godzinie 10 sesja RM we Mszczonowie

  Na kolejnej sesji spotkają się dziś mszczonowscy radni, w porządku obrad 19 punktów. Wśród nich uchwały porządkujące oświatę w gminie: podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach, podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły […]

Ścieżka połączy Stawy Goliana z Parkiem Skarbków

Będzie ścieżka łącząca rewaloryzowany Park im hrabiów Skarbków ze Stawami Goliana w Grodzisku Mazowieckim. Rada Miejska podjęła decyzję na ostatniej sesji 26 października o wykupie gruntów wzdłuż rzeki. W sumie chodzi o ok 1500 metrów gruntu o szerokości 2,5 metra. Chodnik, ścieżka rowerowa ma połączyć tereny rekreacyjne, w tej chwili rewaloryzowane czyli Park Skarbków i […]

Reklama