Artykuły z gminy: sesja RM

Decyzja w sprawie obligacji dla Żyrardowa w poniedziałek

Na www Nie ma decyzji Radnych Miasta Żyrardowa w sprawie wyemitowania kolejnych obligacji na kwotę 9,5 mln zł. Dochód z nich miał zostać przeznaczony na restrukturyzację finansów miasta. Choć wszyscy radni byli zgodni, że emitowanie obligacji na wcześniejszą spłatę części obligacji i wydłużenie czasu spłaty zadłużenia nikomu nie przynosi chluby, większość radnych poparła uchwałę. Za […]

Budżet Żyrardowa: 10 radnych umywa ręce

Regionalna Izba Obrachunkowa nie będzie musiała ustalać budżetu dla Żyrardowa. Plan finansowy na 2013 rok przyjęła w czwartek wieczorem Rada Miasta.         Choć budżet miasta został przyjęty, trudno mówić o sukcesie, bo uchwała ledwo przeszła. Spośród radnych opozycyjnych tylko jeden poparł budżet (Grzegorz Ratajczyk) a dwoje wstrzymało się od głosu (Beata Marzęda […]

Dziś sesje w Mszczonowie i Grodzisku Mazowieckim

  Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa i Joanna Wróblewska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim zapraszają na sesje rad gmin. W Mszczonowie obrady rozpoczną się o godzinie 13, w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 16. Proponowany porządek obrad sesji w Mszczonowie: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady […]

Gminne Centrum Informacji ostatnie12 miesięcy pracy- na sesji w pigułce

GCI Mszczonow Wczoraj radni Rady Miejskiej Mszczonowa zapoznali się z pracą Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie ostatnich dwunastu miesięcy. Placówka w tym czasie oprócz działalności szkoleniowej i wizerunkowej pod swoje skrzydła wzięła powstałą Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Zapraszam do wysłuchania materiału dnia.

Sesja RM w Żyrardowie

W czwartek 29 marca 2012 roku o godzinie 10.00 w Resursie odbędą się obrady XX sesji Rady Miasta Żyrardowa. Radni Miejscy zajmą się projektami uchwał w sprawie: 1. wskazania kierunków działania Prezydenta Miasta, 2. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej […]

2 mln na pilne remonty dróg i udrożnienie rowów

Na środowej (10.08.2011) nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grodziska Mazowieckiego zostały podjęte uchwały w sprawie zaciągnięcia około 2 mln zł długu na pilne inwestycje. Jak wyjaśniał burmistrz Grzegorz Benedykciński związane jest to  z ostatnimi  wydarzeniami  tj. oberwaniem chmury i w związku z tym podtopieniem wielu posesji, oraz zniszczeniami dokonanymi przez tiry przejeżdżające przez do tej pory […]

Na kolejnej sesji spotkają się dziś grodziscy radni

  Punktualnie o godzinie 17 w sali konferencyjnej grodziskiego ratusza rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad 23 punkty. Wśród zagadnień jakie będą dziś omawiane projekty uchwał dotyczące między innymi udzielenia upoważnienia dyrektorowi OPS do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. […]

Reklama