Artykuły z gminy: skarbnik

Żyrardów czeka na zdolnego Skarbnika

Miasto Żyrardów czeka na oferty osób zainteresowanych pracą na stanowisku Skarbnika. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć odpowiednie wykształcenie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe w tym minimum trzyletnie w księgowości, być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów, mieć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie być karanym. Na aplikacje ratusz czeka do 21 lutego br. do godz. […]

Reklama