Artykuły z gminy: skwer

Rada Miejska odrzuca roszczenia ws. skweru

Koniec sporu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego dwu skwerów w pobliżu dworca PKP w Żyrardowie. Rada Miejska odrzuciła żądania 10 sąsiadów skweru o unieważnienie planów. Uchwalony we wrześniu 2011 roku miejscowy plan zagospodarowania centrum przewiduje urządzenie zieleni miejskiej i ciągów pieszych na dwu skwerach miejskich. Sąsiedzi skwerów uznali, że zapisy są tylko przykrywką […]

Reklama