Artykuły z gminy: specjalista ds. inwestycji

Gmina Wiskitki szuka specjalisty ds. inwestycji

 Wójt Gminy Wiskitki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe, – co najmniej trzyletni staż pracy, – znajomość zagadnień prawnych z zakresu administracji samorządowej, prawa zamówień publicznych, przepisów Kpa, prawa budowlanego, – posiadać obywatelstwo […]

Reklama