Artykuły z gminy: spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia Socjalna daje szansę

Spółdzielnia Socjalna w Studzieńcu nie tylko daje pracę wychowankom zakładu poprawczego ale też uczy ich jak funkcjonować na rynku. Teraz w zakładzie przebywa 27 chłopców, w zeszłym roku niemal wszyscy działali w spółdzielni socjalnej. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Program ,,Rodzina 500 plus” i kolejny rok działania spółdzielni socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej już podsumowuje mijający rok i przygotowuje się do kolejnego. Właśnie rusza procedura związana z wyłonieniem osób które będą świadczyły usługi opiekuńcze w 2017 roku. -Minione 12 miesięcy to czas, kiedy obserwujemy niewielką poprawę sytuacji ludzi którzy do tej pory byli w kryzysie- mówi Kierownik GOPS Ewa Śledź. Zapraszam […]

Wyjątkowa Wigilia w Puszczy Mariańskiej

Wigilia to wyjątkowy, rodzinny czas. Dla tych, którzy być może ten wieczór i Święta Bożego Narodzenia spędzą sami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej wraz z samorządem lokalnym, Spółdzielnią Socjalną, Zakładem Poprawczym w Studzieńcu, miejscową Parafią zorganizowali świąteczne spotkanie. Było bardzo uroczyście, na stołach nie zabrakło ryb, pierogów z grzybami. Wszyscy podzielili się opłatkiem, […]

Czy skorzystacie z usług Spółdzielni Socjalnej? Ankietowanie

  Mieszkańcy Gminy Radziejowice odwiedzający Urząd Gminy cz Bibliotekę mogli wyrazić swoją opinię na temat potrzeby bądź nie funkcjonowania na tym terenie Spółdzielni Socjalnej. Pomysł jej powołania pojawił się kilka miesięcy temu. Niestety zaledwie trzydzieści osób zdecydowało się wypełnić ankiety. W ankiecie zawartych zostało 19 pytań. Opinie zbierano od 20 grudnia do 15 stycznia. Z […]

W Radziejowicach chcą powołać do życia spółdzielnię socjalną

  Spółdzielnie socjalne cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. To jedna z metod wyjścia z bezrobocia i pracy na własny rachunek. Wystarczy zebrać grupę minimum pięciu osób, dopełnić formalności, znaleźć siedzibę i przede wszystkim określić profil działalności i już można funkcjonować na wolnym rynku. To forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji […]

Spółdzielnia socjalna i Mszczonów

Spółdzielnia socjalna- to najnowszy pomysł Mszczonowa na rozwiązanie problemu bezrobocia wśród osób z niskimi kwalifikacjami, ale chcącymi pracować. Spóldzielnię mają zawiązać dotychczasowi podopieczni PUP, którzy na terenie miasta wykonywali prace społecznie użyteczne. Pomysł, żeby zawiązać spółdzielnię, w której jej członkowie pracują nie dla pomnazania zysków, ale na swoje utrzymanie, nie jest oryginalny. Burmistrz Mszczonowa podpatrzył […]

Reklama