Artykuły z gminy: spółka wodna

Roczne podsumowanie działalności Spółki Wodnej w Mszczonowie

  Istnieje od 1983 roku, w tym czasie zmeliorowanych zostało blisko 1000 hektarów gruntów- mowa o działalności Spółki Wodnej w Mszczonowie, jedynej w powiecie żyrardowskim. Jak mówił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej jej prezes Włodzimierz Krysiński w minionym roku Spółka Wodna na swoje działania wydała blisko 34 tysiące złotych. Udało się między innymi udrożnić rowy, […]

Gmina Wiskitki, chce się przygotować na kolejne ulewy

/melior/ Zmiana stosunków wodnych po wybudowaniu autostrady i obwodnicy, obfite ulewy i nie konserwowane rowy. Wszystkie te elementy złożyły się wiosną tego roku na liczne podtopienia i zalania pól i posesji w Gminie Wiskitki. Sytuacja była tak zła, że gmina ogłosiła stan klęski żywiołowej, choć przepływa przez nią zaledwie kilka małych rzeczek. Klęska czegoś nauczyła. […]

Reklama