Artykuły z gminy: spółki miejskie

Zmiany w spółkach i instytucjach miejskich

Zmiany personalne w Żyrardowie w toku. Ryszard Adamiak nie jest już pełniącym obowiązki prezesa Aqua Żyrardów. Teraz jest prezesem spółki. Trwa konkurs na wyłonienie nowego komendanta straży miejskiej. Tymczasem obowiązki komendanta pełni Zbigniew Biegański, dotychczasowy z-ca komendanta. Prezes PGK Zdzisław Wilk odchodzi na emeryturę, nowy prezes ma zostać wyłoniony w konkursie. Nowa rada jest też […]

Trzęsienie ziemi w spółkach miejskich

/personalne/ Prezydent Wojciech Jasiński wprowadza nowy porządek. Odwołuje zarządy spółek miejskich, powołuje tymczasowo na stanowiska i zarządza audyty. Audyt jest już w PGK oraz Centrum Kultury, którego dyrektor również otrzymał informację o wszczęciu procedury odwoławczej. Prezydent chce by najważniejsze stanowiska w spółkach miejskich oraz placówkach podległych miastu były kierowane przez fachowców wyłonionych w konkursach.

Reklama