Artykuły z gminy: spotkanie i szkolenie sołtysów

O funduszu sołeckim w Radziejowicach

  W Urzędzie Gminy Radziejowice odbyło się szkolenie dla sołtysów, dotyczyło głównie zagadnień związanych z funduszem sołeckim. W związku z tym, że Rada Gminy zdecydowała o wydzieleniu funduszu sołeckiego w gminnym budżecie, sołtysi teraz wspólnie z mieszkańcami mogą realizować swoje zamierzenia. Fundusz sołecki ma służyć realizacji przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców. Fundusz sołecki może być […]

Reklama