Artykuły z gminy: stacje paliw

Policjanci i właściciele stacji benzynowych mówią „nie” złodziejom paliw

Właściciele stacji paliw spotkali się w KPP w Żyrardowie, aby ustalić jak postępować w przypadku kradzieży paliw. Niestety takie kradzieże powtarzają się i stały się normą. Policja i właściciele stacji starali się wypracować metody przeciwdziałania temu zjawisku.  Na spotkaniu omówiono i opracowano sposób działania pracowników stacji w przypadku ujawnienia kradzieży, jak również na co powinni […]

Reklama