Artykuły z gminy: strategia rozwoju

LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskie Ziemia Chełmońskiego przygotowuje lokalną strategię działania. By móc zapoznać się z preferencjami oraz opinią mieszkańców w poszczególnych gminach odbyły się spotkania z przedstawicielami LGD. Ze wstępnej diagnozy wynika, że w Gminie Radziejowice zwiększa się liczba mieszkańców. To Gmina w której funkcjonuje wielu przedsiębiorców, atrakcyjna turystycznie. Coraz więcej osób odchodzi od […]

Reklama