Artykuły z gminy: stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów z Gminy Wiskitki

  Rozpoczyna się druga tura wypłaty stypendiów dla uczniów z Gminy Wiskitki. Stypendia przyznawane są ramach programu ,,Pomoc materialna dla uczniów”. Część środków pochodzi z ministerstwa, część z budżetu Gminy. Aby otrzymać wsparcie należało spełnić kryterium dochodowe, dochód na jedną osobę w rodzinie nie mógł miesięcznie przekroczyć kwoty- 456 złotych. Pierwsza transza wypłacona została w […]

Reklama