Artykuły z gminy: szacowanie strat

Szacowanie strat w gospodarstwach

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie powołania składu terenowej komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – suszą oraz gradem. Zgodnie z raportami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Mszczonów, zagrożenie suszą dotyczy zbóż jarych. W związku z powyższym producenci […]

Reklama