Artykuły z gminy: szkolenia

Bezpłatne wsparcie dla grup działania

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności oraz grup nieformalnych Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług Mobilnych Doradców. Kim jesteśmy? Jesteśmy zespołem specjalistów wspierających bezpłatnie organizacje pozarządowe i inne działające lokalnie podmioty w korzystaniu z nowych technologii. Co robimy? Wspieramy organizacje z małych miejscowości. Oferujemy m.in.: […]

Kobiety i E- MOC -JE. Otwarte warsztaty dla pań

Stowarzyszenia Żyrardów Odnowa zaprasza wszystkie Panie na kolejne spotkanie w ramach projektu Akwarela, które odbędzie się 27 marca o godzinie 18:00 w Restauracji Żyrafa na ul. Nowy Świat 18 a lok 9. Tym razem tematem przewodnim będą: E – MOC – JE Współczesny świat zmienia się w zawrotnym tempie, stawia przed nami różne wyzwania, wiele ról i […]

Ośrodek Pomocy Społecznej aktywizuje społecznie i zawodowo

  Bezrobotni, wykluczeni społecznie, bez motywacji i chęci do działania mają szansę na zmianę. Grodziski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację drugiej edycji Programu Aktywizacji i Integracji. W zeszłym roku podczas trwania pierwszej edycji udało się przeszkolić 10 osób w tym 13.   Zajęcia rozpoczęły się drugiego marca potrwają dwa miesiące. Do udziału w projekcie kwalifikuje […]

W Wiskitkach ruszyły kolejne szkolenia dla dorosłych

W Gminie Wiskitki ruszyła kolejna edycja projektu „Uwierzmy we własne siły”. Projekt rozpoczęły szkolenia z aktywizacji edukacyjno – społecznej, w ramach których uczestnicy projektu mają okazję poznać m.in. elementy poprawnej komunikacji, zasady efektywnej sprzedaży oraz autoprezentacji. Szkolenia potrwają do końca marca 2014r., prowadzi je wykwalifikowany trener Piotr Majtyka. Kolejny etap to udział w kursach zawodowych […]

Bezpłatne szkolenie dla rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Fundacja Orchidea serdecznie zaprasza rodziców oraz pracowników szkół, przedszkoli, bibliotek i świetlic do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.   Szkolenie to realizowane jest zgodnie z wytycznymi międzynarodowego programu SocialWeb-SocialWork, a koordynatorem programu na terenie Polski jest Fundacja Dzieci Niczyje.   Szkolenia będą się odbywały z pierwszym półroczu 2014 […]

Kursy komputerowe dla mieszkańców Bolimowa, Puszczy Mariańskiej i Wiskitek

Gmina Wiskitki rozpoczyna realizację projektu pn. „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Adresatami projektu jest 28 mieszkańców obszaru LGD Echo […]

Czternaście osób z Mszczonowa z nowymi kalifikacjami na rynku pracy

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Mszczonowa zakończył kolejny etap projektu szkoleniowego skierowanego do bezrobotnych mieszkańców. Projekt to nie tylko warsztaty z psychologiem czy doradcą zawodowym ale też nauka księgowości, impuls do zakładania własnych firm. Uczestnicy wzięli udział w kursach obsługi kasy fiskalnej, szkoleniu z zakresu opieki nad osobami starszymi i kursie z zakresu posługiwania […]

Moja Szansa w 2012roku w Radziejowicach

  GOPS w Radziejowicach od 01.01.2012r. kontynuuje projekt systemowy ,,Moja szansa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Łączna kwota […]

Centrum Kultury z Radziejowic zaprasza na szkolenia, zajęcia, warsztaty

  Centrum Kultury w Radziejowicach włącza się w ciekawe projekty. Tym razem oferuje między innymi warsztaty fotograficzne czy kurs komputerowy.                               Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej                                            Ku lepszemu    zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu    Podstawy obsługi komputera dla dorosłych mieszkańców gminy Radziejowice    Termin realizacji: 16 października 2012r. – 21 grudnia 2012r. […]

Projekty unijne w mszczonowskim GCI

  Dzięki projektowi unijnemu 290 osób z terenu gminy Mszczonów zyska nowe umiejętności. W Gminnym Centrum Informacji we Mszczonowie od kwietnia 2011 roku trwają szkolenia w ramach projektu „OTWARCI NA WIEDZĘ – KONKURENCYJNI W PRACY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie […]

Reklama