Artykuły z gminy: szkolenia

Co dziesiąty mieszkaniec gminy wziął udział w szkoleniach organizowanych przez GCI

  Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie realizuje kolejny pakiet szkoleń dla mieszkańców. Szkolenia co ważne są bezpłatne, każdy uczestnik ma szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Z Beatą Sznajder, kierownik Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie rozmawia Mateusz Milczarek. GCI – z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy.   Gminne Centrum Informacji realizuje obecnie […]

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” kontynuują szkolenia

  Od kwietnia 2011 r. w mszczonowskim Gminnym Centrum Informacji ruszył projekt szkoleniowy oraz pierwsze kursy realizowane w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”. Koszt całego projektu to kwota 1,5 mln zł w tym dofinansowanie łączne w kwocie 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to kwota 1,3 mln zł oraz 200 […]

Gmina Wiskitki ubiega się o dofinansowanie kursów i szkoleń

Gmina Wiskitki ubiega się o dotację na zorganizowanie kursów zawodowych i komputerowych dla mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dwa wnioski o wartości w sumie 100 tys złotych przeszły pozytywnie wstępne oceny. Pierwszy wniosek został złożony na konkurs Zdobywamy kompetencje zawodowe Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, i obejmuje kurs […]

Bezpłatne szkolenie dla rolników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie rolników zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnej, dzięki której będą mogli zmienić rodzaj prowadzonej przez siebie działalności. Szkolenie odbędzie się 1 marca w Żabiej Woli. Nabór wniosków zostanie ogłoszony 21 marca 2011 roku. To propozycja dla rolników, którzy widzą możliwość wykorzystania swojego gospodarstwa, lub swojej wiedzy do […]

W Radziejowicach szkolą się kolejne osoby

Tym razem panie rozpoczęły szkolenia w ramach unijnego programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach. To następny etap tego zadania, miesiąc temu szkolenia ukończyło trzech panów. Wzięli udział w warsztatach dotyczących nowoczesnych technik wykańczania wnętrz, korzystali z opieki doradcy zawodowego i psychologa. Teraz na podobne wsparcie mogą liczyć uczestniczące w kursach panie. W […]

We Mszczonowie zakończył się trwający 4 miesiące program szkoleń

Zakończył się trwający cztery miesiące program szkoleniowy organizowany dla mieszkańców przez Gminne Centrum Informacji we Mszczonowie. Wczoraj uczestnicy zajęć językowych i szkoleń komputerowych odebrali zaświadczenia ukończenia nauki. W sumie z warsztatów skorzystało ponad siedemdziesiąt osób. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu. Pomimo ich intensywności frekwencja na szkoleniach była wysoka. Uczestnicy wybrani zostali w wyniku […]

53 osoby z Żyrardowa mają szansę na zdobycie pracy

Jan Współtwórca

53 osoby wezmą udział w III edycji programu Razem Łatwiej. Szkolenia aktywizujące bezrobotnych mają ruszyć po podpisaniu umowy o finansowanie, a to może nastąpić jeszcze przed końcem czerwca. 21 osób zdobędzie uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, 12 osób dowie się, w jaki sposób wykorzystywać komputer w pracy administracyjnej. 20 kolejnych osób weźmie udział w warsztatach […]

Reklama