Artykuły z gminy: szkolenie

W Rodzinie siła

Gmina Radziejowice wspólnie z Gminami: Puszcza Mariańska, Wiskitki i Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw wiskitki.org są realizatorami projektu, który ma za zadanie poprawić relacje w rodzinie, podnieść kompetencje rodzicielskie. W ramach tego projektu zakwalifikowane rodziny biorą udział w szkoleniach, warsztatach – zaplanowano 16 godzin warsztatów dla rodziców oraz 28 godzin zajęć dla dzieci, 12 godzin spotkań samopomocowych, […]

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie

Uczyliśmy się skutecznego pozyskiwania sponsorów, rozmawialiśmy o prawach autorskich, pisaliśmy biznesplany. Czas aby przyjrzeć się działalności gospodarczej i odpłatnej w organizacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na czym się skupić i jakie są korzyści prowadzenia takiej działalności zgłoś się na szkolenie pt.”Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych” organizowane przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji […]

Szkolenia dla rolników

Ponad 40 osób wzięło udział w szkoleniu dla rolników uprawiających ziemniaki, które odbyło się w czwartek 20 lutego w Urzędzie Gminy Wiskitki. Zainteresowanych uprawą tego warzywa ściągnęła osoba wykładowcy, którą była dr Barbara Lutomirska z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oddział w Jadwisinie. Szkolenie pod nazwą „Możliwości uprawy ziemniaka w systemie integrowanej ochrony i produkcji” […]

LCIiWOP zaprasza na szkolenie

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej zaprasza na szkolenie. Odbędzie się 22 i 27 listopada w Puszczy Mariańskiej. Jest bezpłatne. Gdzie i jak pozyskiwać wolontariuszy? Jak nagradzać ich pracę i motywować do działania? Jak określać warunki współpracy wolontariusz -organizacja? Jak wyglądają prawne aspekty wolontariatu, w tym m. in.: – formułowanie porozumień […]

LCIiWOP zaprasza na szkolenie

  Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Przygotowanie projektu na potrzeby lokalne” .Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich związków i porozumień (pracownicy, członkowie, wolontariusze) z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach: 12.03, 14.03, 19.03, […]

Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie dla rolników

  W czwartek i piątek, 25 i 26 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki odbyło się szkolenie dla rolników. Przedstawiane informacje dotyczyły finansów gospodarstw rolnych oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych. Szkolenie przybliżyło między innymi możliwości korzystania przez rolników z funduszy Unii Europejskiej. Mowa była też o płatnościach bezpośrednich, czyli wsparciu w ramach Wspólnej […]

Reklama