Artykuły z gminy: termomoernizacja

Rada Gminy Wiskitki za termomodernizacją szkół

Rada Gminy Wiskitki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu finansowania. Uchwała dotyczyła termomodernizacji czterech gminnych szkół: szkoły […]

Reklama