Artykuły z gminy: uchwała

Budżet Żyrardowa: 10 radnych umywa ręce

Regionalna Izba Obrachunkowa nie będzie musiała ustalać budżetu dla Żyrardowa. Plan finansowy na 2013 rok przyjęła w czwartek wieczorem Rada Miasta.         Choć budżet miasta został przyjęty, trudno mówić o sukcesie, bo uchwała ledwo przeszła. Spośród radnych opozycyjnych tylko jeden poparł budżet (Grzegorz Ratajczyk) a dwoje wstrzymało się od głosu (Beata Marzęda […]

Żyrardów nie chce być w Związku Miast Polskich

Żyrardów nie chce już być członkiem Związku Miast Polskich. Wszystko dlatego, że związek nie spełnia pokładanych w nim nadziei a miasto szuka oszczędności. „Przystępując do ZMP (w styczniu 1997 roku) miasto oczekiwało wymiany doświadczeń – pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów, udziału w konferencjach, czerpania z bazy dobrych praktyk, wpływu na legislację, kontakty zagraniczne i wsparcie eksperckie […]

Grodzisk uchwala dotacje dla żłobków

Grodziscy Radni są wyjątkowo hojni dla rodziców małych dzieci i wszyscy chcą by gmina dopłacała do funkcjonowania prywatnych żłobków. Trochę nie ma się czemu dziwić, bo do tej pory nie było żłobka w Grodzisku. Kiedy więc pojawił się pierwszy, gmina zdecydowała, że przychyli się do prośby właściciela placówki i dofinansuje jej funkcjonowanie. Nic dziwnego. Przeciętnie […]

Jest uchwała w sprawie odpłatności za przedszkola w Wiskitkach

Rada Gminy Wiskitki podjęła uchwałę w sprawie odpłatności za przedszkola. Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji tzw. opłaty stałej i wprowadzenia opłat za realizację programu ponad podstawę programową w wysokości 2 zł. Stawka nie obejmuje opłaty żywieniowej. W gruncie rzeczy zasady odpłatności za przedszkola w Gminie Wiskitki niewiele się różnią od tych obowiązujących do tej pory. W […]

Są zmiany w naliczaniu za grodziskie przedszkola

Są zmiany w sposobie naliczania opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej sesji większością głosów Rady Miejskiej. Naliczanie opłat za czas faktycznie spędzony przez dziecko w przedszkolu, naliczanie minutowe, ustalenie opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu na poziomie 2 zł 80 groszy( […]

Reklama